Scurt istoric

Datorită închistării ei între munţi, deşi aşezată între două regiuni bine populate din vechime, Ţara Haţegului la nord cu numeroase urme de aşezări dacice şi romane, şi Depresiunea Subcarpatică olteană de asemene populată, Depresiunea Petroşani a rămas până acum un secol slab populată. Primul document care ne dă informaţii despre acest ţinut este din sec.al XV-lea. Este vorba de un act de donaţie al regelui Vladislav al II-lea către nobilul Mihail Kendefy de pe Râul de Mori. Prin acest act dat la Buda la 18 ianuarie 1493 sunt date lui Mihail Kendefy locurile de pe malul Jiului românesc şi transilvan cu numele Pterela, Malee, şi Nyakmezeki-locuri de arături, păşuni şi fâneţe. Locuitorii din satele din Ţara Haţegului, cu turmele de oi veneau vara în aceste teritorii. Ei au construit aici colibe, adăposturi pentru animale, iar odată cu venirea iernii se întorceau în satele lor. Acest fenomen se repeta an de an . După un timp văzând condiţiile favorabile din aceste locuri, aceşti locuitori se vor stabili definitiv în acest ţinut. De la sfârşitul sec. alXV-lea şi până la jumătatea sec. Al XVIII-leacontinuă popularea lentă a acestor locuri. Satele din Ţara Haţegului au trimis reprezentanţii lor peste munţi. Toponimia localităţilor din Depresiunea Petroşani indică în mod neindoielnic formarea aşezărilor prin roirea populaţiei din Ţara Haţegului :

-Petros-Petroşani

-Livadia-Livezeni

-Paros-Paroşeni

-Valea Lupului-Lupeni

-Râu Bărbat-Bărbăteni

-Uric-Uricani.


Începând cu sec. al XVIII-lea se înmulţesc informaţiile oficiale despre aşezările de pe versantul sudic al Retezatului. O hartă din anul 1778 relevă existenţa unui foarte mare număr de aşezări pe malurile celor două Jiuri.Partea cea mai mare a colonizării venită dinspre nord are loc în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. Conscripţia care cuprinde aproape toate localităţile din Depresiunea Petroşani datează din 1818. Potrivit acesteia populaţia depresiunii este de 2550 locuitori. Viaţa liniştită pastorală agricolă se va schimba brusc în a doua jumătate a sec. al XIX –lea odată cu începerea exploatărilor miniere. Satele vechi pastorale din care s-au dezvoltat aceste aşezări au dispărut şi în câteva decenii s-au format puternice centre miniere : Petroşani, Petrila, Vulcan, Lupeni. Valuri de locuitori din tot Imperiul austro-ungar, mai ales dintre cei cu multă experienţă în minerit, ( români, unguri, germani, polonezi, slovaci, italieni ) determină creşterea populaţiei în mod nemaicunoscut până atunci. Depresiunea Petroşani s-a populat foarte repede , luând fiinţă aici colonii de muncitori mineri. În 1869 plasa Petroşani avea 12.771 locuitori, în 1880-16.001 locuitori, în 1900-28.711 locuitori , iar în 1910-36.951 de locuitori.

După Marea Unire din 1918 Depresiunea Petroşani va face parte din România şi mineritul va fi în continuare principalul sector economic, iar structura etnică a populaţiei suferă mici modificări. Producţia în minerit creşte. Din păcate au loc şi momente tragice cum sunt accidentele miniere. Cel mai mare accident minier a avut loc în 1922 la mina Lupeni soldat cu 82 de morţi. În perioada crizei economice au avut loc numeroase conflicte sociale. Greva din august 1929 de la Lupeni a avut urmări tragice. Armata adusă pentru menţinerea ordinii a tras în grevişti şi au murit 22 de mineri.

După al doilea război mondial minele au fost naţionalizate, producţia va creşte şi va creşte numărul populaţiei. Planrile comuniste cresc continuu, se deschid noi mine şi după 1970 populaţia va cunoaşte o nouă creştere semnificativă.În această perioadă marea majoritate a noilor veniţi sunt din Moldova şi Oltenia. Vechile colonii dispar şi apar cartierele noi de blocuri. În 1979 se vor construi 2100 de apartamente în Valea Jiului. Greutăţi şi nemulţumiri vor fi în continuare. În urma acestor nemulţumiri are loc în august 1977 greva de la Lupeni, un eveniment deosebit pentru regimul comunist. La presiunea minerilor va veni în Vale personal Nicolae Ceauşescu care cu o serie de promisiuni va linişti minerii , după aceea însă vor urma represiunile. Sute de mineri vor fi anchetaţi, mulţi dintre ei fiind obligaţi să părăsească Valea Jiului. Securitatea îşi va intesifica activitatea. În aceste condiţii va avea loc schimbarea din 1989. Din păcate noua putere va folosi minerii în scopuri politice. Teoretic minele funcţionează, numărul minerilor se menţine, dar producţia scade foarte mult. Mineriadele fac cunoscută Depresiunea Petroşani, zona fiind mult timp în centrul atenţiei.

În 1997 începe procesul de închidere a minelor şi disponibilizărilor minerilor. Dacă în acest an (1997) numărul angajaţilor la minele din Vale era în jur de 50.000 astăzi numărul atinge 10.000 de mineri. Această schimbare va afecta serios şi nivelul de trai în zonă. Cu închiderea minelor a crescut numărul pensionarilorşi al şomerilor. Din păcate în locul minelor n-au fost create noi locuri de muncă. În aceste condiţii pornind de la faptul că depresiunea este înconjurată de patru masive muntoase cu peisaje minunate şi condiţii excelente pentru turismul montan , pentru practicarea sporturilor de iarnă, dorim să realizăm prezentarea turistică a zonei şi a traseelor turistice care se pot parcurge în cele patru masive.

 

Newsflash

Depresiusnea Petroşani a fost populată începând din secolele XVII-XVIII,când pe rând s-au format şi aşezările, cele mai multe prin trecerea locuitorilor din Ţara Haţegului.La început locuitorii s-au numit jieni dar în timpul ocupaţiei austro-ungare au căpătat porecla de momârlani.Termenul de momârlan este relativ nou,nu mai vechi de 187O.Străinii care au venit aici să cerceteze zona din punct de vedere geologic au rămas impresionaţi de această lume arhaică,zicând aceştia sunt rămăşiţe de daci.

Termenul de momârlan are mai multe înţelesuri

-urmaşii dacilor rămăşiţă în maghiară-maradvany

-din latină momo-ţăran,lan-băştinaş

Momârlan este deci om al locului,om de vatră,de baştină care a locuit aici din vremuri străvechi.În prima ediţie a Dex-uluilui Lazăr Săineanu din 1896 –momârlan era definit ca un bădăran,mârlan, ţopârlan,iar la punctul 2 joc de copii.Astăzi momârlanii formează relativ o comunitate mică în Depresiunea Petroşani, numărul lor fiind între 1O.OOO-2O,OOO de locuitori.Această lume a Ţinutului momârlanilor din Depresiunea Petroşani a avut oarecum un statut de comunitate închisă,momârlanii nedorind să-şi destăinuie viaţa şi

grijile celor din afara satului.Trăiau după tradiţiile lor intangibile şi îşi construiau casele aşa cum o făceau odinioară dacii,din bârne necioplite,încheiate la capete cu imbucătură numită coadă de rândunică.Bârnele erau aşezate de obicei pe un zid simplu de piatră,sub casă aflându-se beciul.Casele aveau formă dreptunghiulară,constând în general din două camere cu un coridor lung situat în faţă,având lungimea celor două camere şi aproximativ un metru lăţime,numit târnaţi.Acoperişul casei era din şindrilă confecţionată în general din lemn de brad.În ocol-curte mai era o cămară,bucătăria de vară,grajdul prevăzut cu şură.Clădirile înconjurau pe patru laturi o curte interioară, aşa numită casă cu ocol întărit parcă ar fi mici incinte de cetate.Cei mai mulţi şi-au construit locuinţele mai sus pe versanţi,pe terenuri mai înalte,acolo unde nimeni nu putea să le exproprieze terenul.Colibele sunt construcţii pastorale în afara satului în zona păşunilor şi fânaţelor subalpine.Sunt construcţii mici,alcătuite dintr-o singură încăpere pentru locuit,iar în cazul în care terenul permite şi urcatul vacilor iarna,se mai construieşte încă o încăpere separată pentru acestea un fel de grajd.La colibă.momârlanii urcă cu oile primăvara pentru păşunatul ierbii, înainte de a urca la munte.Vara în lunile iulie,august urcă la colibă pentru a face fânul necesar pentru iarnă.Fânul se face în clăi acolo ,nu se coboară acasă..Toamna după alesul oilor, momârlanii coboară din nou cu oile la colibă pentru a păşuna iarba ce a crescut de la cositul fânului în cursul verii.În jurul colibei există holde unde se seamănă de obicei cartofi pentru asigurarea hranei pe perioada cât stau cu oile la fân.Iarna de obicei după Sf.Ioan când se încheie la sate perioada sărbătorilor de iarnă,momârlanii urcă cu oile la fân.Fânul este dat oilor pe terenul de fânaţ în aşa numite ţarini care se mută din loc în loc,prin această metodă asigurându-se fertilizarea naturală a terenului.Stânele montane sunt construite în zonele alpine unde oierii vărează oile.De la Sărbătoarea Sfinţilor Constantin şi Elena,oile sunt urcate la munte unde stau până în jurul lui 1 septembrie în devălmăşie.Stânile sunt construite din bârne lungi de brad,cioplite cu barda.În general ele sunt formate din două încăperi,una mai mare şi un a mai mică, fără uşi între ele.În încăperea mare se face focul în mijloc pe vatră,iar fumul iese din stână pe sub streaşină prim spaţiile libere dintre bârne şi acoperiş.În apropierea stânei se află strunga pentru muls oile,şi un loc potrivit unde oile să doarmă noaptea,o pajişte mai întinsă numită târlă.De multe ori în apropiere erau şi stâne de vaci,de unde laptele era coborât la 2-3 zile pentru valorificat.Cunoscute erau stânele de vaci de la Negrele şi Dealu Mare din Bărbăteni,Pietricelele dinValea de Brazi,stânele La Fete de lângă Cabana Buta.Din păcate ele au rămas doar amintiri.Poate că-n următorii ani ,în munţii noştri,vechile stâne vor deveni muzee în aer liber,pentru atracţia turiştilor.

Creşterea animalelor a constituit o ocupaţie de bază a ţăranilor din Depresiunea Petroşani.Sfârşitul lunii mai prilejuieşte un eveniment deosebit în viaţa oierilor din zonă,urcatul oilor la munte şi apoi mult aşteptatul măsurat al oilor.Pe măsura încălzirii timpului se practică tunsul oilor.După tuns,urmează „boitul oilor”cu vopsele de diferite culori.Pe lângă acest semn oierii mai folosesc un semn care marchează definitiv oile proprii.Este un semn mai dur,făcut în urechea oii ,în mod obişnuit cu potricala sau alt obiect tăios.Cu câteva zile înainte de scoate oile la munte ,oierii unul sau doi din fiecare familie urcă la munte, pentru a pregăti terenul.Se amenajează stâna,se reface strunga,se curăţă izvoarele de unde se va aduce apa la stână.Oile se împart în oi cu lapte şi oi sterpe.Oile sterpe urmează să fie duse la o înălţime mai mare a muntelui decât cele cu lapte.

Măsuratul oilor este unul dintre cele mai importante momente din viaţa oierilor.În ziua stabilită pentru măsurat sunt prezenţi toţi oierii,însoţiţi de membrii familiei pentru a participa la acest eveniment.În funcţie de cât lapte a fost la măsurat,fiecare oier va primi brânză în cursul verii,cât stau cu oile la munte.După terminarea măsuratului are loc petrecerea la care participă toţi cei prezenţi la eveniment.Pe parcursul verii,în funcţie de cantitatea de lapte obţinut la măsurat,familia fiecărui oier merge la munte pentru a-şi însuşi brânza cuvenită.

În comunitatea momârlanilor s-au păstrat mai multe obiceiuri,care chiar dacă au suferit unele schimbări,atrag atenţia celor din afara comunităţii.

Obiceiul îngropării morţilor în grădina din apropierea casei îşi are rădăcinile în urmă cu mai bine de câteva secole,când exista credinţa,că morţii,ca şi viii, trebuie să se afle în apropierea familiei,chiar şi după ce au trecut la cele sfinte.La înmormântarea feciorilor, la mormânt în colţul stâng,în apropierea crucii se pune un brad adus de la munte,care va evoca dispariţia unui falnic brad din sânul comunităţii.Un număr impar de feciori 7-9-11 se deplasează la munte în zona de pădure deasă, unde cresc brazi înalţi,în vederea tăierii bradului.Lungimea bradului este în funcţie de numărul anilor feciorului decedat.Un fecior începe să cânte din fluier a jale,iar altul loveşte cu securea urmând ca fiecare grup să dea câte o lovitură,până ce bradul cade.Până la apropierea vârfului crengile se îndepărtează, iar bradul este transportat pe umeri de feciori aşezaţi în şir indian.În întâmpinarea feciorilor ce coboară bradul,veneau bocitoarele şi fluieraşi cu melodii de jale şi cu cântecul bradului.

„Tinerele voinic

Ce gând ţi-a venit

De mânaşi

Toţi, cu-n toporaş,ţie să-ţi aducă

Nevastă brădată

Naltă,sprâncenată?”

Tulpina bradului se înflorează după priceperea meseriaşilor prin decupare de coji.

Străbătând zonele montane din împrejurimile Depresiunii Petroşani,dăm foarte des de „Omul de patră”zidit din lespezi de piatră şlefuite şi lustruite de-a lungul secolelor de priceputul meşter care este natura şi aşezate cu migală,una peste alta,circular de mâna creatorului om,până la un stat de om,cu bază mai lată pentru a dura în lupta cu veacurile,subţiindu-se apoi la vârf.Privit mai ales de la distanţă,pare într-adevăr a fi un om,încremenit în timp.Numele acestor stranii construcţii diferă în Depresiunea Petroşani de la sat la sat.În unele sunt numite oameni de piatră,în altele momâi şi fine în altele se confundă cu gomilele.Rolul omului de piatră este atribuit în fiecare sat în funcţie de modul cum este numit.În unele sate ţin locul sperietorilor pentru păsări postate în holde.Alţii consideră că rolul lor ar fi acela de a se constitui în piatră de hotar între munţi.Şi azi momârlanii îşi mai marchează hotarul între proprietăţi cu pietre îngropate parţial în pământ.O parte dintre oieri afirmă că rolul oamenilor de piatră ar fi acela de a se constitui într-un punct de reper.Omul de piatră ar fi o creaţie a ciobanilor de-a lungul timpului deci ar fi marcaje ciobăneşti.

Un obicei care adună comunităţile de momârlani este nedeia.Nedeile sunt petreceri câmpeneşti,care se ţin cu ocazia unor date calendaristice importante.Ele se ţin în preajma satelor-nedeile de sat şi pe culmile munţilor-nedeile de munte.În comunităţile de momârlani cele mai cunoscute nedei de sat se ţin după Paşti.

-La Biserica Sânioni,cel mai vechi lăcaş de cult din Depresiunea Petroşani,nedeia are loc în ziua a doua de Paşti.

-Duminica Tomii, prima duminică după Paşti este ziua aleasă de sătenii din Câmpu lui Neag pentru a ţine nedeia de la Câmp.

-Nedeia de la Dealu Babii are loc în fiecare an în a treia duminică după Paşti.

Nedeile de munte se ţin tot cu ocazia unor serbători religioase.

-Straja este locul unde în fiecare an la data de 24 iunie adică de de ziua naşterii Sf. Ioan Botezătorul se organizează Nedeia Sânzienilor.

-Pe 29 iunie pe muntele Zănoaga se organizează Nedeia de Sânpetru.

-Nedeia de pe muntele Tulişa are loc pe 2O iulie,când lumea creştină îl serbătoreşte pe Sf. Ilie.

-La 15 august de Sfânta Maria în masivul Parâng se organizează Nedeia Troiţei.

Putem spune că în ultimul timp în Depresiuna Petroşani în comunităţile de momârlani nedeile au reânviat ele putând constitui un sprijin moral pentru membrii acestei comunităţi.De asemenea în viitor aceste manifestări trerbuie valorificate tot mai mult şi din punct de vedere turistic.